Opis projektu / Description of the project

Projekt blogu bajkowego „Dom pod Starym Dębem” powstał jako jedna z inicjatyw Stowarzyszenia „Wypożyczalnia Skrzydeł”, współpracującego od 2009 r. z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Bajka powstała jako „pomoc dydaktyczna” do projektu realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 „Z dziećmi w świat wartości” i adresowanego do środowiska rodzin zastępczych. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia warsztatowe i wycieczki. Ich celem jest przede wszystkim wspólna zabawa, ale i wprowadzenie dzieci w świat uczuć, postaw oraz ogólnoludzkich wartości, takich jak Miłość i Przyjaźń, Praca i Współpraca, Altruizm i Empatia, Czas i Kultura czy Odwaga i Odpowiedzialność.

Bajka w dużej mierze „podąża” za naszymi spotkaniami – sympatyczna rodzina Misiów robi razem to, co dzieci na zajęciach. Jest ona sposobem na przypomnienie uczestnikom wartości i idei, które łatwo mogą umknąć w licznej grupie warsztatowej. Jest również sposobem na promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz świadomego i twórczego rodzicielstwa w ogóle.
Chcemy, by nasz Dom był pełen ciepła, życiodajnych emocji oraz aby dało się w nim poczuć klimat wsparcia, zaufania i twórczej, radosnej zabawy. Myślimy również o tym, żeby bajka stała się płaszczyzną kontaktu z dziećmi i z całymi rodzinami, mamy więc w planach konkursy, gry i zabawy. I oczywiście nagrody!

Nasz blog stanowi również zaproszenie do wspólnej zabawy dla tych, którzy czują w sobie artystę i wewnętrzne dziecko – czyli dla wszystkich. Mieszkańcy Domu pod Starym Dębem z radością przyjmą każdego gościa!

UWAGA!!!
Dobra wiadomość dla przyjaciół Domu pod Starym Dębem!!! Rozpoczynamy nowy bajkowy sezon! Tym razem historie o rodzinie Misiów będą związane z projektem przeznaczony na rok szkolny 2015/2016 „Mały designer, czyli Zrób to sam”. Ma on na celu zachęcić dzieci do tworzenia przedmiotów użytecznych dla siebie i domu oraz, jak zwykle, do budowania coraz mocniejszych i głębszych relacji rodzinnych. Czekają nas więc nowe warsztaty i przygody.

Pragniemy zaznaczyć, że projekt tegorocznych warsztatów, podobnie jak wielu poprzednich, może zostać zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ernst & Young. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!


Warto na koniec dodać, że wystarczy kliknąć na dowolne zdjęcie, by  nasz bajkowy, malutki świat nieco powiększyć i móc obejrzeć wszystkie ilustracje danego odcinka jedną po drugiej.
Co równie istotne bajka ma swoją chronologie. Z prawej strony bloga znajduje się archiwum, które pokazuje wszystkie posty, które zaczynamy czytać od najstarszego posta czyli - Domu pod Starym DębemThe fairytale blog "House of the Old Oak" project was drafted and created as one of many initiatives of the Association “Wypożyczalnia skrzydeł” ("Rental Wings" in english). As a association, we work since 2009 to help children from foster families, espesially those from the Wielkopolska Section of Association of Foster Parenting.
This fairytale is ment to be a "teaching aid" to our cuurent project of workchops named "With kids into the world of values". Said project workchops are aimed mostly to share fun and introduce children to the world of feelings, attitudes and universal human values. We want to itroduce foster chieldren, not only to love and friendship, but alsow work and cooperation, altruism and empathy, culture, courage and responsibility.
The fairy tale tries to follow our meetings - the Bear familly cooperates together in activities similiar to our real life workchops.
It is alsow a way to remind participants of values ​​and ideas that can easily escape in a large crowd at the workshop. It is also a way to promote foster care and conscious, creative parenting in general.
We want our house to be warm, life-like and full of support, confidence, creative and joyful fun, which You can embrace.
We want our blog to be a platfor to connect with children and their families, so we have plans for competitions, games and fun. And of course prizes!
Our blog is also an invitation for those who feel both the arttist and inner child in themselves - that is, for everyone.
Residents of the House under the Old Oak gladly accept every guest!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza